علت پولی شدن کامنت در اینستاگرام

ماجرای پولی شدن کامنت گذاری در اینستاگرام + علت پولی شدن کامنت اینستا

ماجرای پولی شدن کامنت گذاری در اینستاگرام یکی از برنامه های بزرگ و آینده دار در شبکه ی اجتماعی اینستا به زودی اتفاق خواهد افتاد و افراد و کاربران شبکه های مجازی به راحتی نتوانند کامنت گذاری کنند و در برخی نقاط و کاربران برخ کشورها دیده شده طرف غیر از فحش و بد و بیرا در پایین پست های افراد مشهور چیزی بلد نیست و باعث آزار دیگران نیز میشوند. 

اینستاگرام اعلام کرده که در آینده نزدیک کاربران باید هنگام ثبت نظر زیر پست‌ دیگران پول پرداخت کنند و کامنت گذاشتن دیگر رایگان نخواهد بود.

سخنگوی این شبکه اجتماعی ،علت اجرایی شدن تصمیم جدید را توضیح داده است میشود بیشترین دیدگاه ها هر روز در مورد این برنامه بود است که برخی افراد کار خود را ول کرده و دنبال توهین و فحاشی به طرف مورد نظر است و بدون اینکه از چیزی بترسند این کار را رایگان انجام میدهد و برایدوستان خود اینگونه میگوید که رایگانه هر چقدر توهین و آزار میدید بدید کسی هم کاری ندارد.

همه ی مشکلات برای همینه که کامنت مفت و مجانیه و از آینده ای نچندان دور این عملی میشود و یک بازیگر نیز اعلام نظر کرده است که من به خاطر شرخر های سایبری کامنت های پیج خودم را بستم تا توهین و فحش ننویسند.


شاید بپسندید