سورس کد پروژه جستجوگر الگو در آرایه

فرض کنید یک ارایه با مشخصات DNA مختلف دارید و میخواهید از بین انها گذینه های که بیشترین شباهت را به مورد هدف دارند را پیدا کنید در این آموزش ما با مثالی ساده قصد در آموزش کار با لیست ها و رشته ها داریم

ابتدا یک لیست با مقادیر شبه به DNA ایجاد میکنیم :

Main = ['aabaabac', 'cabaabca', 'aaabbcba', 'aabacbab', 'acababba']

از ورودی کد مورد نظر را برای جستجو دریافت میکنیم  بعنوان مثال:

User_Code = 'a**a****' # Input

ابتدا ورودی را بصورت یک لیست در میاوریم بصورتی که هر عضو لیست شامل یک کارکتر آن باشد و با استفاده از یک حلقه محل قرار گیری کارکترهای غیر ستاره را مشخص میکنیم

Character_location = []
Counter = 0
for j in list(User_Code):
  if j != '*':
    Character_location.append(Counter)
  Counter += 1

 هر کدام از اعضا لیست اصلی را انتخاب و به یک لیست کوچیک که شامل حروف آن بصورت تکی است تبدیل میکنیم و شماره اندیس های که در مرحله قبل پیدا کرده ایم را مورد بررسی قرار میدهیم اگر با الگویه ما مطابقت داشت ان را به لیست نتیجه ها اضافه میکنیم

for t in Main:
  for t2 in t:
    if 'a' == t2 :
      User_Code_list.append(t2)
    else:
      User_Code_list.append('*')
  for l in Character_location:
    if User_Code_list[l] != 'a':
      boolean_variable = False
  j = j.join(User_Code_list)
  if boolean_variable == True:
    Result.update({ t:Counter })
  Counter += 1

  User_Code_list = [] # rest value
  j = ''
  boolean_variable = True
شما میتوانید این پروژه را به صورت کامل از پایـ سافت دریافت کنید

  قیمت 20هزار تومن  

برای اطلاعات بیشتر و خرید لطفا به آیدی زیر در تلگرام پیام دهید

@Khorammfar

شماره تماس : 09374851282